September 18-19 - Energy Market South East Europe 2014 conference in Pristina

EnergyNewsSouth-East European INDUSTRIAL Мarket - issue 2/2014

Регионална конференция за енергийния пазар в Югоизточна Европа ще се проведе между 18 и 19 септември т. г. в Прищина, Косово. Организаторите от местната консулантска компания Evroenergie, дъщерно дружеството на немската Energieweit, предоставят платформа за обмен на информация и добри практики, насочена към лицата, вземащи решения в енергийния сектор и енергийната политика.

Сред основните дискутирани теми ще бъдат предизвикателствата при прилагането на законодателните изискванията на ЕС, потенциалът на възобновяемите енергийни източници на Балканите и възможностите за инвестиции в региона. Експерти от сектора ще представят решения за интеграция между конвенционална и възобновяема енергия, пазарни проучвания и доклади за реализирани проекти в Югоизточна Европа, концепции за опазване на околната среда, програми за поддръжка от страна на общините, начини за финансиране на проекти и др.

Организаторите на събитието предлагат 30% отстъпка при ранна регистрация.

Top