Search results for: Technavio

Found in editorial content: 11

Found in advertising publications: 0

Found in company directories: 0Found in editorial content: 11

Sort results by: date | accuracyCable harness manufacturing in Bulgaria
A group of cables or wires which are assembled into a single unit that transmits digital or analogue audio or video signals, electrical power, and/or data is known as a cable assembly/harness. Other commonly used terms for a cable harness include ... more

https://see-industry.com

Актуални тенденции при отоплителните котли
Технологиите при котлите за битово отопление и водоподгряване непрекъснато се развиват в посока по-висока ефективност, улеснена инсталация, усъвършенствано управление и интелигентна функционалност. Глобалният пазар на съвременни отоплителни котли ... more

https://tech-dom.com

Актуални новости при обработващите центри
През последните години при обработващите центри се наблюдават множество технологични новости, плод на непрекъснатите разработки на проектанти, конструктори и технолози. Пазарните анализатори в сегмента регистрират отчетлив стремеж сред ... more

https://engineering-review.bg

Машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост
Хранително-вкусовата промишленост използва широк набор от машини и оборудване за преработка, производство и дистрибуция на хранителни продукти до милиарди домакинства по света и включва сложна верига на стойността от земеделието и селското ... more

https://engineering-review.bg

Релета в автоматизацията – технологични новости
В съвременната сградна и индустриална автоматизация намират приложение широка гама от релета с различни функции – универсални, защитни, интерфейсни, измервателни, таймери/релета за време, управление, мониторинг и др. Все по-голяма популярност ... more

https://engineering-review.bg

Роботите в четвъртата индустриална революция
Индустриалните роботи - ключовата движеща сила на четвъртата индустриална революция, значително са еволюирали от навлизането им в масовото производство през 50-те години на миналия век до високотехнологичните умни фабрики днес. Роботите за ... more

https://engineering-review.bg

Нови технологии в жилищните ОВК приложения
ОВК секторът днес е една от най-бързо развиващите се в технологичен план индустрии. Пазарът на жилищни системи за отопление, охлаждане и вентилация е доминиран от иновативни продукти, процеси и технологии, а решенията за управление на този тип ... more

https://tech-dom.com

Еволюция в жилищните системи за сигурност
Динамичното развитие на технологиите в областта на домашната автоматизация доведе до изумителни достижения при решенията за сигурност в дома през последните няколко години. Иновациите при сензорите, камерите, задвижващите механизми, комуникационните ... more

https://tech-dom.com


Search results for Technavio Found in advertising publications: 0No results from your search!

Please try again.Search results for Technavio Found in company directories: 0No results from your search!

Please try again.

LATEST issue 1/2022

issue 1-2022

  READ THE ISSUE ONLINE

ALL ARTICLES | ARCHIVE

EVENTS
Solarex Istanbul to showcase the latest trends in PV technology

Solarex Istanbul to showcase the latest trends in PV technology

Being a commercial platform where the latest technologies in the world in the field of solar energy and new products manufactured in Turkey are presented all together, Solarex has the ... more
Metal Show & TIB 2022 to present the future of technology

Metal Show & TIB 2022 to present the future of technology

Metal Show & TIB remains the flagship Romanian business platform for metalworking, industrial technology, and equipment, where industries converge each year to bring new trends, innovations, and efficient business solutions ... more
Konya Machine Technologies Fair to gather metal processing sector experts in Anatolia

Konya Machine Technologies Fair to gather metal processing sector experts in Anatolia

Konya holds 45% of the market in Turkey of metal processing and machinery manufacturing and it continues to be the center of attraction of domestic and foreign investors ... more
Belgrade Fair of Technics to be held at the end of May

Belgrade Fair of Technics to be held at the end of May

First organized back in 1937, it bears witness to history and is a cradle of development – from where almost all major fairs have emerged ... more

Top