Search results for: PLAST

Found in editorial content: 73

Found in advertising publications: 34

Found in company directories: 3Found in editorial content: 73

Sort results by: date | accuracyОпаковане с картон и велпапе
Прогнозите сочат, че за периода 2021 до 2026 г. световният пазар на опаковки от хартия ще регистрира комбиниран годишен темп на растеж от 4,1%, като в частност само за опаковките от велпапе темпът на растеж се очаква да нарасне с 8,1%. Опаковките от ... more

https://engineering-review.bg

Доброто производствено планиране и големият капацитет позволяват гъвкавост и динамика при доставките
Ате Пласт e водещ производител на гъвкави полимерни фолиа и опаковки за индустрията. Тя е 100 % фамилна компания, ориентирана към новостите и водещите тенденции и решения в опаковъчната индустрия. Широката производствена гама позволява предлагането ... more

https://engineering-review.bg

Plastic and Rubber processing machinery in Turkey
The Turkish plastic and rubber processing machinery sector is а dynamically developing industry which accounts for a relatively large share of the country’s export business. It is among the areas where Turkey is strongly competitive. The plastics ... more

https://see-industry.com

Енергийна ефективност на индустриални котли
Oценката на енергийната ефективност на индустриалните котли най-често се прави опростено и категоризирано посредством един универсален подход. Четири фактора са критични за оценката на енергийната ефективност в индустриалните инсталации, доставящи ... more

https://engineering-review.bg

Рекултивация на депа
Екологичните проблеми, свързани с твърдите битови отпадъци (ТБО), са добре проучени. Депонирането все още е широко прилаган метод за обезвреждането им в много развити и развиващи се държави по света. Предвид голямото разнообразие в състава на ... more

https://ecology-and-infrastructure.bg

COLOR-PLAST is a company providing a full range of high quality services in the field of plastic articles with individual design - bottles, jars, caps and technical details, etc. COLORPLAST was founded in 1993 with main activity - international ... more

https://see-industry.com

Технологични новости при котлите на биомаса
През 2012 г. общото количество произведена енергия от биомаса е било над 51 EJ, което представлява около 10% от генерираната енергия в световен мащаб. Около 50% от тази енергия е използвана в развиващите се страни за традиционните битови нужди ( ... more

https://energy-review.bg

TE – TE Plast is a company which is engaged in the manufacture of molds and development of plastic components for various industries . The company has their serial production line and is responsible for every step of the manufacturing process - from ... more

https://see-industry.com


Search results for PLAST Found in advertising publications: 34


Ате Пласт

www.ateplast.eu

Водещи тенденции в
опаковъчната индустрия

стр. 28

more

engineering-review.bg

Рожен Пласт

РОЖЕН ПЛАСТ ЕООД

www.rojenplast.com

Интегрирани решения за инфраструктурата и индустрията

Тръби, фитинги, индустриални пластмаси, шахти,
арматури, заваръчна техника, ... more

engineering-review.bg

Color Plast

Plastic packaging solution and processing machinery from COLOR-PLAST

COLOR-PLAST is a company providing a full range of high quality services in the field of plastic articles with individual design - bottles, jars, caps and technical details ... more

see-industry.com

Color Plast

Plastic packaging solution • Plastic processing machinery • Food processing machinery

QUALITY PLASTIC ARTICLES WITH INDIVIDUAL DESIGN!

COLOR-PLAST Ltd. • 6000 Stara Zagora, Bulgaria • www.colorplastbg.com

Tel.:+359 42 601 866 • ... more

see-industry.com

Рожен Пласт

 

Рожен Пласт ЕООД
Интегрирани решения за инфраструктурата и индустрията

 

• Тръбни системи
• Спирателна и промишлена арматура
• Индустриални пластмаси: ... more

engineering-review.bg

Райкомерс Конструкшън

Комбинирано прилагане на две безтраншейни технологии за преодоляване на неблагоприятни геоложки условия

Въпреки общоизвестните предимства на безтраншейните технологии за полагане на тръби, често фирмите, прилагащи този метод, са ... more

engineering-review.bg

Техно-Пласт

Компанията е с официален почетен статут на институция с висок престиж и обществено признание в областта на икономиката и управлението на нови инициативи в налагането на предимствата на съвременни модели в българската икономика.

Удостоена е ... more

tech-dom.com


Search results for PLAST Found in company directories: 3


ГАМА ПЛАСТ БГ ООД e фабрика за производство на пластмасови изделия и шприц форми за тях. Предприятието е основано през 1992 г., с основна дейност - производство на изделия от пластмаса. През 1998 г., фирмата разкрива собствен конструкторски отдел и ... more

btcatalogue.bg

Производство на едрогабаритни полиетиленови контейнери от 200 до 5200 литра и пречиствателни съоръжения за битово-фекални води. more

btcatalogue.bg

Директен внос, търговия и дистрибуция на изделия и комплексни решения за изграждане на инсталации и съоръжения от инфраструктурата и сградните технологии за водоснабдяване, канализация, дренаж, газоснабдяване, кабелозащита, отопление, вентилация, ... more

btcatalogue.bg

LATEST issue 2/2021

issue 2-2021

  READ THE ISSUE ONLINE

ALL ARTICLES | ARCHIVE

BUSINESS
North Macedonia receives financing to modernise SMEs and build green homes

North Macedonia receives financing to modernise SMEs and build green homes

Funds will be lent on to businesses to upgrade their production processes and equipment to EU standards, in particular with regards to product quality and safety, health and safety measures ... more
TeraPlast Group closes sale of steel companies to Kingspan

TeraPlast Group closes sale of steel companies to Kingspan

TeraPlast has received the second and last notice of approval needed for the transaction to be closed from the Commission for Protection of Competition in Serbia, it said in a ... more
TAP start of gas flows marks a historic step in supply diversification in Southeast Europe

TAP start of gas flows marks a historic step in supply diversification in Southeast Europe

TAP will facilitate gas supplies to South Eastern European countries through prospective interconnectors. In particular, Bulgaria will be able to cover up to 33% of its total gas demand through TAP after the completion of the Interconnector Greece ... more
Serbia cuts EUR 3,2 billion deal with CRBC for environmental protection projects

Serbia cuts EUR 3,2 billion deal with CRBC for environmental protection projects

The government of Serbia agreed with China’s CRBC on building a functional sewerage system and wastewater treatment plants in 65 municipalities across the country. The deal also includes rehabilitating or building six regional landfills ... more

Top