Search results for: street lighting

Found in editorial content: 25

Found in advertising publications: 4

Found in company directories: 12Found in editorial content: 25

Sort results by: date | accuracyEBRD and EU funding street lighting refurbishing projects in over Serbian 30 municipalities
Over 30 municipalities in Serbia will benefit from lighting refurbishing projects, the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) announced. The projects are being implemented under more

see-industry.com

YILDIZLED
South-East European Industrial Market: YILDIZLED more

see-industry.com

Strong international presence expected at Via Expo`s exhibitions in April 2016
South-East European Industrial Market: Strong international presence expected at Via Expo`s exhibitions in April 2016 more

see-industry.com

Octa Light
South-East European Industrial Market: Octa Light more

see-industry.com

Teksan
South-East European Industrial Market: Teksan more

see-industry.com

Comet Electronics is a leading supplier of solutions to the Bulgarian lighting industry
South-East European Industrial Market: Comet Electronics is a leading supplier of solutions to the Bulgarian lighting industry more

see-industry.com

Solar-Powered LED Lighting Power-Conversion Techniques
South-East European Industrial Market: Solar-Powered LED Lighting Power-Conversion Techniques more

see-industry.com

South-East European Industrial Market: Neosvet Lighting presents new solutions for outdoor and industrial lighting based on a modular kit NeoSTEP more

see-industry.com


Search results for street lighting Found in advertising publications: 4


Via Expo
... • Screw technology for hydro energy • Energy-efficient home, industry, street lighting • Low energy buildings • Consulting and EU funding tools; Energy ... more

see-industry.com

VIA Expo
... tap-changers and single phase transformers.

LED lighting equipment, materials and components will be showcased by Leader ... a great portfolio of LED lighting with different applications: in office, in park, at the street, etc.

The ... more

see-industry.com

Samel 90

ENERGYSAVING LIGHTING FIXTURES WITH POWERFUL LEDs

DESIGNED AND PRODUCED ... REQUIREMENTS FOR SAFETY

OUTDOOR DECORATIVE- ART LIGHTING

STREET LIGHTING

From imagination to reality 18 Prespa ... more

see-industry.com

Lumenia
... 80, E-mail: info@lumenia.com

LED STREET LIGHTING Solutions

more

tech-dom.comSearch results for street lighting Found in company directories: 12


Предлага всички видове лампи, ПРА и запални устройства - за луминесцентни, натриеви и металохалогенни лампи, високочестотни баласти. Осветителни тела за индустриално, улично, спортно, офис осветление и осветление на магазини и търговски обекти. ... more

btcatalogue.bg

Директно представителство на турската фирма за осветление Vito Elektrik, която със своята 26 годишна история е доказан партньор в близо 50 държави по целия свят, където изнася своите продукти под марките Vito, Vitoone, VitoLed, Vitoraina, Econur. В ... more

btcatalogue.bg

  Индустриално, офис и улично осветление. Аварийно, евакуационно и взривобезопасно осветление. Непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS); специализирани UPS за осветление, миниатюрни UPS за монтаж на DIN шина; проектиране, инженеринг, сервиз. more

btcatalogue.bg

УНИКОМ Микросистеми ЕООД предлага цифрови прибори за измерване и системи за управление и автоматизиране на: процеси в енергетиката, металургията, металообработването; електро, топло и водоразпределителни обекти; сгради и др. Продукти: Програмно- ... more

btcatalogue.bg

Проектиране, разработване, производство, инженеринг, търговия, системно интегриране и поддръжка на изделия в областта на информационните и комуникационните технологии, системи за национална сигурност и отбрана, системи за сигнализация, навигация и ... more

btcatalogue.bg

Производство и доставка на: - Електрически табла: силови, командни и табла за управление предназначени за химическата и горивна техника - Едно и двусекционни електромерни табла за открит и закрит монтаж тип /ТЕМО и ТЕМЗ/ - Електрически табла и ... more

energyinfo.bg

Проектиране и изграждане на фотоволтаични централи, както и изграждане на специални заземителни и мълниезащитни уредби за тях; Доставка и монтаж на всички видове мълниезащитни и заземителни уредби. Мълниеприемници с изпреварващо действие /активна ... more

energyinfo.bg

Проектиране и изграждане на IoT интелигентни измервателни системи (софтуер и хардуер) за дистанционно измерване и контрол в реално време на потреблението на електроенергия, природен газ, вода, температура и влажност в хотели, административни сгради, ... more

energyinfo.bg
Top