Search results for: signal lights

Found in editorial content: 36

Found in advertising publications: 1

Found in company directories: 2Found in editorial content: 36

Sort results by: date | accuracyДа облекчим живота си чрез логика. Конфигурируемите логически клетки опростяват реализацията на комплексни функции чрез микроконтролер
... на таймер. През стъпало за следене на сигнала (signal gating stage) избраните входни сигнали могат да бъдат прехвърлени ... MCCP периферия, като на неин изход се генерира комплементарен сигнал. При необходимост от захранване на няколко реализирани като ... more

https://engineering-review.bg

Internet of Lighting в офис осветлението
... на осветлението (Internet of Lighting или Internet of Lights – IoL), която описва изграждането на мрежа от ... възможно най-пълноценно. Когато интелигентната електроенергийна мрежа подаде сигнал или когато основният електромер има праг за потребление, ... more

https://tech-dom.com

Захранващи блокове/драйвери за LED осветление
... преобразуване на данни от DALI в PWM сигнал – пример е DALI-PWM Signal Converter на производителя TCI. Защити. Те са ... more

https://engineering-review.bg

Съвременни интегрални схеми за обработка на сигнали от сензори
... необходимите програми. Цифрово-аналоговият преобразувател DAC формира аналогов сигнал, чийто вид и стойности се задават от ... използването на преобразуватели с галванично разделяне (Opto-Isolated Signal Conditioner) между сензора и входа In. Усилватели. ... more

https://engineering-review.bg

... времето на Бел цифрова обработка на сигналите (Digital Signal Processing) DSP, а съвместното им използване има като ... ползва и свойствата на продукта Signal Quality Indicator, който дава стойността на отношението сигнал/шум, оценява дължината на кабела ... more

https://energy-review.bg

Роботизирани технологии в машиностроенето
... отваря преградата за достъп на робота и му подава сигнал, че може да навлезе в зоната на обработка, ... футуристични, а днес вече реално изпълними производствени концепции като lights-out – напълно автоматизирани интелигентни цехове и фабрики, в които ... more

https://engineering-review.bg

Strategies for Implementing Automotive LED Lighting Systems
... turn signals, low & high beams, fog lights, cornering lights, tail lights, accent lights and even infrared lighting for automated driving assistance ... -running, low-beam, high-beam, turn-signal, cornering and fog lights on the front of the vehicle; with ... more

https://see-industry.com

Пожарна безопасност на паркинги
... на концентрацията на въглеродния окис и генерират предупредителен сигнал, когато концентрацията му достигне опасни нива. Освен ... обработката на сигнала чрез ASA (ASA = Advanced Signal Analysis, усъвършенстван анализ на сигнали). Ако такива детектори ... more

https://tech-dom.com


Search results for signal lights Found in advertising publications: 1


Сименс, направление Сградни технологии
... p>10 GAMMA wave wireless integration of lights and blinds

All types ... be integrated, enabling you to conveniently switch lights and blinds centrally, locally or as ... p>

Регистрира дим и стартира алармен сигнал.

10 GAMMA wave радио ... more

tech-dom.comSearch results for signal lights Found in company directories: 2


... тези цели предлагаме още: измервателни приемници, антени, TEM-клетки, сигнал генератори, усилватели, полеви сонди, електромери, проби за волтаж, Click ... more

energyinfo.bg

Производство и дистрибуция на енергоспестяващи сигнални и информационни продукти, базирани на използването на високоярки светодиоди. Светодиодни осветителни тела за вграждане в басейни, изкуствени настилки, стени, мебели, автомобили. Светодиодни ... more

btcatalogue.bg

LATEST issue 3/2019

issue 3-2019

ALL ARTICLES | ARCHIVE

ELECTRONICS
Zero-Drift Amplifiers Offer Superior Precision at the Cost of Time Domain Performance

Zero-Drift Amplifiers Offer Superior Precision at the Cost of Time Domain Performance

Zero-drift amplifiers, meaning amplifiers that implement a continuously self-correcting architecture, have received a lot of fanfare due to the high level of DC precision that they enable ... more
Passive Matrix OLEDs

Passive Matrix OLEDs

For some time now, passive matrix OLED (PMOLED) displays have also been hugely popular, for example in the industrial sector. Vibrant colors, unique contrasts, and high resolutions as well as ... more
Security is changing in the IoT era

Security is changing in the IoT era

With the rapidly accelerating growth of IoT endpoints and increased concerns around security breaches, design engineers are looking for solutions that help reduce power consumption while adding robust security. Enter Microchip, manufacturer of microcontroller, memory and semiconductor devices, ... more

Top