Search results for: project implementation

Found in editorial content: 68

Found in advertising publications: 2

Found in company directories: 10Found in editorial content: 68

Sort results by: date | accuracyOver EUR 1 billion were invested in Western Balkans in 2018
A total of 67 projects were implemented with the funding, after a very successful 2017, when EBRD provided financing for the realization of another 57 implementations more

see-industry.com

Serbia begins work on its largest wind farm project
South-East European Industrial Market: Serbia begins work on its largest wind farm project more

see-industry.com

Bulgarian mine to receive funding for an IoT-based telecommunications system
South-East European Industrial Market: Bulgarian mine to receive funding for an IoT-based telecommunications system more

see-industry.com

Bosnia and Herzegovina receives EUR 20 million support for a modern water system
South-East European Industrial Market: Bosnia and Herzegovina receives EUR 20 million support for a modern water system more

see-industry.com

Construction starts on Serbian biomass power station started
South-East European Industrial Market: Construction starts on Serbian biomass power station started more

see-industry.com

Automotive manufacturing and R&D sector in Slovenia and Romania
South-East European Industrial Market: Automotive manufacturing and R&D sector in Slovenia and Romania more

see-industry.com

Innovation opportunities for the SEE industry through transnational cooperation
South-East European Industrial Market: Innovation opportunities for the SEE industry through transnational cooperation more

see-industry.com

The Western Balkans and EU energy security
South-East European Industrial Market: The Western Balkans and EU energy security more

see-industry.com


Search results for project implementation Found in advertising publications: 2


Via Expo
... Feasible Without FIT?

Arranging Construction & Development Project Financing (Debt and Equity)

•Debt or equity ... on SME

•Austrian Experience in Energy Efficiency Implementation in Industry - results

•Energy Retrofitting of ... more

see-industry.com

ВЕИ Строй
... for our employees, guaranties you professional service and adequate project implementation. With the building and experience from our own projects ... more

energy-review.bgSearch results for project implementation Found in company directories: 10


Предмет на дейност: Проектиране, доставка, изработка, внедряване и поддръжка на системи за автоматизация и телеметрия, като: * aвтоматизация, дигитализация и роботизация на машини и технологии съгласно принципите на Индустрия 4.0; * системи за ... more

btcatalogue.bg

Проектиране, доставка, изработка и внедряване на системи за автоматизация, като: - измерване и обработка на сигналите от различните параметри на процесите; - системи за управление и контрол на процесите на основата на програмируеми контролери и ... more

energyinfo.bg

Апекс Солар ООД е инженерингова компания, приемник на наложилата се от 1993 г. в областта на проектиране, изграждане и поддръжка на Слънчеви термични и Фотоволтаични (PV) системи „АПЕКС ММ“. Днес, Апекс Солар ООД e водеща фирма в България, налагаща ... more

energyinfo.bg

"СИМЛОДЖИК" ЕООД е специализирана в проектирането и изработката на инженерингови задачи с висока степен на автоматизация. Проектите се изпълняват на база промишлени програмируеми контролери, PC базирани контролери и DCS системи PCS7 и DeltaV. След ... more

energyinfo.bg

Внедряване на ко-генерационни инсталации (газови турбини, газови двигатели, газификация на биомаса, биогаз); Котли за изгряне на отпадъчна биомаса и въглища с и без парни турбини; Котли за пелети; Системи за повишаване на енергийната ефективност в ... more

energyinfo.bg

Обследвания за енергийна ефективност по Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и проекти за енергийна ефективност. Разработка на енергиен одит при кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативни ... more

btcatalogue.bg

Българска фотоволтаична асоциация (БФА) е сдружение с нестопанска цел, което обединява над 400 компании от ВЕИ сектора в България. Нашите членове са фирми с най-различен профил – производители на соларни панели; проектанти; инсталатори; инвеститори в ... more

energyinfo.bg

Групата EVN България е създадена след приватизация на енергийни дружества в началото на 2005 г. Първоначално EVN България обхваща бизнес дейности в областта на разпределението и продажбата на електрическа енергия в Югоизточна България. От декември ... more

energyinfo.bg
Top