Search results for: electricity equipment

Found in editorial content: 56

Found in advertising publications: 2

Found in company directories: 15Found in editorial content: 56

Sort results by: date | accuracyIstanbulLight 2019 will focus in efficient lighting
The 12th edition of the international lighting and electricity equipment fair and congress IstanbulLight will be held on September 18 -21 this year at the Istanbul more

see-industry.com

Romania`s CEZ Distributie to improve network operation and improve efficiency with EUR 153,7 million loan
South-East European Industrial Market: Romania`s CEZ Distributie to improve network operation and improve efficiency with EUR 153,7 million loan more

see-industry.com

KMG EOL Kvazar
South-East European Industrial Market: KMG EOL Kvazar more

see-industry.com

Pushing the Boundaries of Hall Effect Technology
South-East European Industrial Market: Pushing the Boundaries of Hall Effect Technology more

see-industry.com

South-East European Industrial Market: Chinese group wins approval for Bosnia power plant more

see-industry.com

Energy cost awareness is the main trend in building automation and industry
South-East European Industrial Market: Energy cost awareness is the main trend in building automation and industry more

see-industry.com

CEZ Raises Efficiency of Its Hydro Portfolio in Romania
South-East European Industrial Market: CEZ Raises Efficiency of Its Hydro Portfolio in Romania more

see-industry.com

WIN AUTOMATION exhibition gathers manufacturing systems of the future under one roof
South-East European Industrial Market: WIN AUTOMATION exhibition gathers manufacturing systems of the future under one roof more

see-industry.com


Search results for electricity equipment Found in advertising publications: 2


KAWASAKI Gas Turbine Europe
... industrial sectors which processes require steam or heat, in electricity production facilities. Also our hydrogen gas turbine development is ... , as we have to simulate the running of our equipment in order to answer the request of industrial processes ... more

see-industry.com

ITALIAN–BULGARIAN CENTER
... >

destruction

displacement

lifting equipment

Electricity cable mill

Italian-Bulgarian Center import ... more

see-industry.comSearch results for electricity equipment Found in company directories: 15


Предмет на дейност: Експлоатация и управление на eлектроразпределителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическата ... more

energyinfo.bg

Проектиране и изграждане на IoT интелигентни измервателни системи (софтуер и хардуер) за дистанционно измерване и контрол в реално време на потреблението на електроенергия, природен газ, вода, температура и влажност в хотели, административни сгради, ... more

energyinfo.bg

Доставка на газоизмервателна и регулираща техника за битовия и промишлен сектор, техническа консултация, обучение, сервизна и ремонтна дейност. Газтерм ООД е официален партньор за България на Itron – лидер в производството на високо-технологична ... more

btcatalogue.bg

Фирма Синтер-М, АД - гр. Ямбол, бившето “Металокерамика” ООД, е създадена през 1981 г. и се занимава с конструирането и производството на метални части по метода на праховата металургия. Понастоящем фирмата е със 100% частно участие. СИНТЕР-М АД ... more

energyinfo.bg

Доставка на газоизмервателна и регулираща техника за битовия и промишлен сектор, техническа консултация, обучение, сервизна и ремонтна дейност. Газтерм ООД е официален партньор за България на Itron - лидер в производството на високо-технологична ... more

energyinfo.bg

Фирма „ЕлектроАвтоматика 2005“ ООД работи основно в две направления: Първото е свързано с изграждане, ремонт и поддръжка на силови електрически инсталации и електрическо оборудване в сгради и промишлени предприятия, изработване на електрически табла ... more

btcatalogue.bg

Леми Трафо произвежда маслени и сухи силови трансформатори с номинална мощност от 25kVA до 3150kVA намиращи приложение в електроразпределителните мрежи. Нашата компания разполага с необходимите специалисти и технологично оборудване за производството ... more

energyinfo.bg

*Производство и търговия с електрооборудване, машини и съоръжения НН, СрН и ВН. *Проектиране и изграждане на електроенергийни обекти НН, СрН и ВН. *Внос и доставка на: трансформатори, промишлени релета, контактори, автоматични прекъсвачи, изолатори. ... more

energyinfo.bg
LATEST issue 2/2019

issue 2-2019

ALL ARTICLES | ARCHIVE

INTERVIEW
Schneider Electric, Radoslav Koshkov: We are planning interesting new implementations in a broad range of industries

Schneider Electric, Radoslav Koshkov: We are planning interesting new implementations in a broad range of industries

From the new Regional Manager of Schneider Electric for Bulgaria, Albania, Macedonia and Kosovo, our readers will learn details about the development plans of the company in the region ... more
TMBA, Jui-Hsiung Yan: Taiwanese machine tools are highly prized on the European market

TMBA, Jui-Hsiung Yan: Taiwanese machine tools are highly prized on the European market

Exclusively in the new issue the Chairman of the Taiwan Machine Tool & Accessory Builders` Association shares an interesting insight into the trade partnership between Europe and the Taiwanese manufacturers ... more

Top