Search results for: district heating

Found in editorial content: 25

Found in advertising publications: 5

Found in company directories: 13Found in editorial content: 25

Sort results by: date | accuracyДнес системите за централно отопление обслужват около 100 млн. души в Европа, като количеството на доставяната топлинна енергия се увеличава непрекъснато. Технологията е най-разпространена в Скандинавия, Русия, Централна и Източна Европа. Делът в ... more

energy-review.bg

HVAC equipment industry in Romania
South-East European Industrial Market: HVAC equipment industry in Romania more

see-industry.com

Обновяването на системите за централно отопление чрез използването на безжични сензорни мрежи – технология за мониторинг и управление експлоатацията на топлоснабдителната инсталация, ще доведе до по-ефективно оползотворяване на топлинната енергия. ... more

energy-review.bg

Energy security in South-east Europe
South-East European Industrial Market: Energy security in South-east Europe more

see-industry.com

Tемата за интелигентното топлоснабдяване обхваща областите, свързани с отоплението с енергия, получена от възобновяеми енергийни източници, използването на решения за съхранение на топлинна енергия, повишаването на енергийната ефективност от гледна ... more

energy-review.bg

Геотермалната топлофикация по дефиниция е използването на една или повече сфери на производство като източници на топлинна енергия, която се подава на група сгради или производствени предприятия. Геотермалната енергия (т.е. енергията, натрупана под ... more

energy-review.bg

Strong international presence expected at Via Expo`s exhibitions in April 2016
South-East European Industrial Market: Strong international presence expected at Via Expo`s exhibitions in April 2016 more

see-industry.com

Предварително изолираните тръби намират широко приложение в индустрията за транспортиране на високотемпературни флуиди. Базовата им конструкция включва стоманена (или изработена от друг материал) вътрешна тръба, изолационен слой и външна обвивка. ... more

energy-review.bg


Search results for district heating Found in advertising publications: 5


WEISS
... /S manufactures and sells large combustion boiler plants for district heating, process steam and other applications with output ranges from ... more

energy-review.bg

Данфосс, направление Топлофикационна автоматика
Опростете работата си! И вашата производителност Данфосс представя новите си регулиращи вентили и електрически задвижки, предназначени за тежките условия в топлофикациите. Електрическите задвижки от сериите AMV(E) 655, 658 SU/SD I 659 SD ... more

engineering-review.bg

VIA Expo
... Power will organize a special session ‘Rethinking District Heating and Cooling in Europe‘ which consider energy ... , eco-efficient substations, renewables in district heating - case-studies, etc. Heating represents the largest energy end-use ... more

see-industry.com

Via Expo
... the Best Practices for its Effective Regulation

District Heating and Cooling as a Way to Achieve Higher Energy ... and air quality

•Waste-to-Energy and District Heating: Case Study of Bologna

AUSTRIA ... more

see-industry.com

Polytechnik Luft- Und Feuerungstechnik
... , or thermal oil. The systems can be used for heating and process heat as well as for power generation ... installations and combined heat and power systems, local and district heating systems are also provided, while the company's worldwide ... more

energy-review.bgSearch results for district heating Found in company directories: 13


Our business works in field of environmental engineering and district heating plants. They only work with renewable energy sources such ... was to win energy from biomass by building a district heating plant and reach advantages for communities and for ... more

energyinfo.bg

Централно отопление, Отопление, Вентилация, Климатизация, Енергийна ефективност more

btcatalogue.bg

Thermaflex е основана през 1976 г., а днес е международен играч с 5 производствени мощности и 16 офиси в целия свят, отговарящи за продажбите и поддръжката. Thermaflex успешно реализира свои проекти в повече от 45 държави.Приложения: Flexalen на ... more

energyinfo.bg

Австрийската компания "Polytechnik Luft-und Feuerungstechnik GmbH" е един от основните доставчици на горивни системи на база биогорива за предприятия от дървопреработвателната промишленост, и са известни в проектирането и предоставянето както на ... more

energyinfo.bg

Приоритетно фирмата се развива в областта на строителството като изпълнява пълен инженеринг – проектиране, изграждане, монтиране, ремонт и сервиз на: - отопление, вентилация, климатизация; - газопроводи, газови инсталации и съоръжения; - топлопроводи ... more

energyinfo.bg

Проучване, проектиране, доставка, монтаж и пуск на системи за сградна автоматизация. Пълен инженеринг, гаранционно поддържане и сервизно обслужване на монтираните системи. Регулиране, контрол и управление на: Климатични, Вентилационни, Отоплителни ... more

btcatalogue.bg

  Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на хладилна автоматика, хладилни компресори и агрегати, индустриална автоматика, мотор-редуктори, честотни преобразуватели, топлофикационна автоматика, радиаторни и стайни термостати, автоматика за котли ... more

btcatalogue.bg

Измерване на топлинна енергия, разход и услугата топлинно счетоводство; топломери; производство на абонатни станции; разработване на диспечерски системи за отдалечен контрол; управление на проекти в областта на топлоснабдяването и енергийната ... more

btcatalogue.bg
Top