Search results for: cement

Found in editorial content: 30

Found in advertising publications: 67

Found in company directories: 7Found in editorial content: 30

Sort results by: date | accuracyALWO
South-East European Industrial Market: ALWO more

see-industry.com

Large Slovenian cement producer received a sustainability reward
South-East European Industrial Market: Large Slovenian cement producer received a sustainability reward more

see-industry.com

Henkel Adhesives opened a new factory in Bosnia and Herzegovina
South-East European Industrial Market: Henkel Adhesives opened a new factory in Bosnia and Herzegovina more

see-industry.com

Manufacture of chemicals and chemical products in Bulgaria: Devnya Cement
South-East European Industrial Market: Manufacture of chemicals and chemical products in Bulgaria: Devnya Cement more

see-industry.com

Manufacture of chemicals and chemical products in Bulgaria
South-East European Industrial Market: Manufacture of chemicals and chemical products in Bulgaria more

see-industry.com

Manufacture of chemicals and chemical products in Bulgaria: Assenova krepost
South-East European Industrial Market: Manufacture of chemicals and chemical products in Bulgaria: Assenova krepost more

see-industry.com

The new kiln in Devnya Cement plant has been switched on
South-East European Industrial Market: The new kiln in Devnya Cement plant has been switched on more

see-industry.com

WIN - World of Industry Fairs 2015
South-East European Industrial Market: WIN - World of Industry Fairs 2015 more

see-industry.com


Search results for cement Found in advertising publications: 67


SAT
... Dosing & Mixing, Raw Material Grinding, Clinker Burning, Cement Grinding, Packing, Palletizing, Shipping, Storage


Industries
Cement • Glass • Concrete • Metallurgy • ... more

see-industry.com

SAT
... Dosing & Mixing, Raw Material Grinding, Clinker Burning, Cement Grinding, Packing, Palletizing, Shipping, Storage


Industries
Cement • Glass • Concrete • Metallurgy • ... more

see-industry.com

SAT
... Dosing & Mixing, Raw Material Grinding, Clinker Burning, Cement Grinding, Packing, Palletizing, Shipping, Storage

...
Training
Maintenance

Industries
Cement • Glass • Concrete • Metallurgy • ... more

see-industry.com

SAT
... Dosing & Mixing, Raw Material Grinding, Clinker Burning, Cement Grinding, Packing, Palletizing, Shipping, Storage

...
Training
Maintenance

Industries
Cement • Glass • Concrete • Metallurgy • ... more

see-industry.com

SAT
... , Raw Material Grinding, Clinker Burning, Cement Grinding, Packing, Palletizing, Shipping, Storage Integrated ... El. Installation Supervision Testing & Commissioning Training Maintenance Industries Cement • Glass • Concrete • Metallurgy • Energetics • ... more

see-industry.com

SAT
... , Raw Material Grinding, Clinker Burning, Cement Grinding, Packing, Palletizing, Shipping, Storage Integrated ... El. Installation Supervision Testing & Commissioning Training Maintenance Industries Cement • Glass • Concrete • Metallurgy • Energetics • ... more

see-industry.com

SAT
... , Dosing & Mixing, Raw Material Grinding, Clinker Burning, Cement Grinding, Packing, Palletizing, Shipping, Storage

Power ...

Electro & Automation

Industries

Cement • Glass • Concrete • Mettalurgy • Energetics • Paper • Forage ... more

see-industry.com

SAT
... , Dosing & Mixing, Raw Material Grinding, Clinker Burning, Cement Grinding, Packing, Palletizing, Shipping, Storage

Power ...

Electro & Automation

Industries

Cement • Glass • Concrete • Mettalurgy • Energetics • Paper • Forage ... more

see-industry.com


Search results for cement Found in company directories: 7


... бетони – BIOTECH/BORREGAARD. Премахване на азбесто-съдържащи материали – изолации, цемент, Изолация на турбини, Акустична изолация, Пожарозащита, Инженеринг, Електрическо трасирано ... more

btcatalogue.bg

Инвестиционно проектиране и изграждане на производствена и административна инфраструктура. Проектиране, инженеринг, производство, техническа подръжка и сервиз на производствени съоръжения, елементи, конструкции, технологични линии, технологични възли ... more

btcatalogue.bg

АУТО ПРОФИ – Н ООД е официален представител за България на SIEMENS механични задвижвания (бивше FLENDER AG от 01.10.2006 в рамките на SIEMENS) Като най-големия производител на индустриални задвижващи компоненти SIEMENS/ FLENDER има оптималното ... more

energyinfo.bg

Автоматизирани системи за управление на процесите на дозиране, смесване и транспорт на продукция в циментови, стъкларски, фуражни, бетонови, варови, асфалтови заводи и др. Лентови дозатори, лентови везни и почистващи конвейери. Електронни автомобилни ... more

btcatalogue.bg

Внос и търговия с електроапаратура и материали за електрообзавеждане и автоматизация. Инженеринг и доставка на подови канали и кутии, стенни канали, кабелоносещи скари, колонки и др. Инженеринг, доставка и монтаж на технологични двойни подове. Клеми: ... more

btcatalogue.bg

„Старт Инженеринг” АД е водеща инженерингова фирма с традиции в областта на проектирането, монтажа, внедряването на нови технологии, автоматизацията и пусково-наладъчната дейност на големи енергийни и индустриални обекти. Фирмата е наследник на ... more

energyinfo.bg

Търговия с електронни компоненти основно кондензатори за електрониката и енергетиката - електролитни, керамични, пластмасови, пускови и работни, кондензатори за осветителна техника, кондензатори за корекция фактора на мощността, за индукционни пещи, ... more

btcatalogue.bg

LATEST issue 2/2019

issue 2-2019

ALL ARTICLES | ARCHIVE

INTERVIEW
Schneider Electric, Radoslav Koshkov: We are planning interesting new implementations in a broad range of industries

Schneider Electric, Radoslav Koshkov: We are planning interesting new implementations in a broad range of industries

From the new Regional Manager of Schneider Electric for Bulgaria, Albania, Macedonia and Kosovo, our readers will learn details about the development plans of the company in the region ... more
TMBA, Jui-Hsiung Yan: Taiwanese machine tools are highly prized on the European market

TMBA, Jui-Hsiung Yan: Taiwanese machine tools are highly prized on the European market

Exclusively in the new issue the Chairman of the Taiwan Machine Tool & Accessory Builders` Association shares an interesting insight into the trade partnership between Europe and the Taiwanese manufacturers ... more

Top