Search results for: buildings

Found in editorial content: 96

Found in advertising publications: 18

Found in company directories: 58



Found in editorial content: 96

Sort results by: date | accuracy



Комикон, инж. Александър Савов: Стремим се винаги да доставяме само качествени продукти и услуги
Списание ТД Инсталации: Комикон, инж. Александър Савов: Стремим се винаги да доставяме само качествени продукти и услуги more

tech-dom.com

Lighting Industry in Turkey
South-East European Industrial Market: Lighting Industry in Turkey more

see-industry.com

Outsourcing Electronic Manufacturing in Bulgaria
South-East European Industrial Market: Outsourcing Electronic Manufacturing in Bulgaria more

see-industry.com

South-East European Industrial Market: Altez more

see-industry.com

Bonaplast
South-East European Industrial Market: Bonaplast more

see-industry.com

HVAC equipment industry in Romania
South-East European Industrial Market: HVAC equipment industry in Romania more

see-industry.com

South-East European Industrial Market: High-Tech Clima more

see-industry.com

Heinen & Hopman
South-East European Industrial Market: Heinen & Hopman more

see-industry.com






Search results for buildings Found in advertising publications: 18


Via Expo
... Energy-efficient home, industry, street lighting • Low energy buildings • Consulting and EU funding tools; Energy trade, etc ... Mapping data and related services for road networks, buildings, parks and traffic patterns • Biowaste utilization: composting ... more

see-industry.com

Energoeffect Consult
... utilization of renewable energy sources• Auditing and certification of buildings

• Supervision of industrial systems• Control monitoring for ... more

see-industry.com

Endrich
... day, especially in environment with disturbing objects like high buildings, trees and hills. The integration of different systems would ... more

see-industry.com

Energoeffect Consult
... utilization of renewable energy sources• Auditing and certification of buildings

• Supervision of industrial systems

• Control ... more

see-industry.com

Energoeffect Consult Ltd
... utilization of renewable energy sources• Auditing and certification of buildings

• Supervision of industrial systems

• Control ... more

see-industry.com

Energoeffect Consult Ltd
... renewable energy sources

• Auditing and certification of buildings

• Supervision of industrial systems

• Control ... more

see-industry.com

VIA Expo
... & Renewable Energy‘, ‘Smart Cities‘ (intelligent buildings, energy storage, mobility, ICT & emergency management) and &lsquo ... p>

Dan Staniaszek, Senior Expert at the Buildings Performance Institute Europe, will speak about the EU ... more

see-industry.com

Ковес

100 Years of Making Buildings Better

Интегрирани системни решения за микроклимат и ... more

tech-dom.com






Search results for buildings Found in company directories: 58


* Газови инсталации в жилищни, обществени, търговски и промишлени сгради, работещи с метан и газ;* Отоплителни системи в жилищни, обществени, търговски и промишлени сгради;* Вентилация на жилищни, обществени, търговски и промишлени сгради;* ... more

energyinfo.bg

Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол в строителството, здравна оценка за приложимост на строителни материали, ценообразуване в строителството, проектиране, оценка на ... more

energyinfo.bg

• Проектиране и изграждане на газови и мазутни горивни инсталации на енергийни обекти • Инженерингова дейност в областта на електропроизводство и газовия сектор. • Пълен инженеринг в автоматизация на пречиствателни станции за отпадни води. • ... more

energyinfo.bg

„ХЕЛИОС ЕНЕРДЖИ” ЕООД работи в областта на услугите, свързани с консултиране, одитиране, проектиране, управление на проекти, свързани с енергетиката, енергийната ефективност и енергийния мениджмънт на предприятия, сгради и енергийни обекти. ... more

energyinfo.bg

Проектиране и изграждане на IoT интелигентни измервателни системи (софтуер и хардуер) за дистанционно измерване и контрол в реално време на потреблението на електроенергия, природен газ, вода, температура и влажност в хотели, административни сгради, ... more

energyinfo.bg

Производство и търговия на осветителни тела за частни домове, офиси, хотели, бизнес сгради. Изработка на уникални, индивидуални осветителни тела по идея на инвеститори, дизайнери и архитекти. Модерен дизайн и безупречно качество. more

btcatalogue.bg

Фирма „ЕлектроАвтоматика 2005“ ООД работи основно в две направления: Първото е свързано с изграждане, ремонт и поддръжка на силови електрически инсталации и електрическо оборудване в сгради и промишлени предприятия, изработване на електрически табла ... more

btcatalogue.bg

ГРУПАТА “СТРИМОНА“ с 20 години в бизнеса гарантира ефективност, качество и висок професионализъм в девет основни дейности: * Търговия с метали и строителни материали * Производство и монтаж на стоманени конструкции за сгради * Производство и монтаж ... more

btcatalogue.bg








Top