Search results for: ISO 50001

Found in editorial content: 17

Found in advertising publications: 12

Found in company directories: 5Found in editorial content: 17

Sort results by: date | accuracyСистема за измерване с добавена стойност
Сп. Енерджи ревю: Система за измерване с добавена стойност more

energy-review.bg

Списание Енерджи Ревю: Актуализираха стандарта за енергийна ефективност ISO 50001 more

energy-review.bg

Списание Енерджи Ревю: Енергоефект Консулт сертифицира одитори по ISO 50001 more

energy-review.bg

ISO 50001 is a strategic tool that helps organizations put in place an energy management system
South-East European Industrial Market: ISO 50001 is a strategic tool that helps organizations put in place an energy management system more

see-industry.com

Списание Енерджи Ревю: Заводът на Шнайдер Електрик получи сертификат по ISO 50001 more

energy-review.bg

Какви са възможностите една компания да увеличи своята печалба в условията на силно конкурентна среда и все по-стриктно прилагана законова рамка, свързана с всички аспекти на more

ecology-and-infrastructure.bg

Сп. Енерджи ревю: Стандарт за управление на енергията ISO 50001 more

energy-review.bg

Лойдс Регистър България: Стандартът ISO 50001 предлага възможности за оптимизиране на енергопотреблението
Сп. Енерджи ревю: Лойдс Регистър България: Стандартът ISO 50001 предлага възможности за оптимизиране на енергопотреблението more

energy-review.bg


Search results for ISO 50001 Found in advertising publications: 12


Essex Europe
... all plants are homologated ISO9001 (quality), ISO 16949 (automotive), IS0 14001 (environment) and IS0 50001 (power consumption). Zrenjanin location is ... more

see-industry.com

Енергоефект Консулт
... енергийната ефективност и възобновяемите енергии.

Сертифициране по ISO 50001.

Оценка на енергийни спестявания.

Енергоефект ... more

energy-review.bg

Energoeffect Consult
... managers• Implementation of energy management systems• Certified KNX partner• ISO 50001 certification• Assessment of energy savings

The cheapest ... more

see-industry.com

Ехнатон
... изпълнение на стандарта за управление на енергията DIN EN ISO 50001.

Софтуер за Енергиен Мениджмънт на WAGO – лесен ... more

energy-review.bg

Ехнатон
... изпълнение на стандарта за управление на енергията DIN EN ISO 50001.

Софтуер за Енергиен Мениджмънт на WAGO – лесен ... more

energy-review.bg

Бюро Веритас Варна
... :2015 - информация за предстоящата нова версия на стандарта • ISO 50001 - системи за управление на енергията• Обучения - за вътрешни ... на търговски емисии (парникови газове) ISO 14001 е напълно съвместим с ISO 9001 и OHSAS 18001 и позволява ... more

ecology-and-infrastructure.bg

Лойдс Регистър ЕМЕА Клон
"ISO 50001 - Реален план за намаляване на разходите за енергия ... на система за управление на енергията на базата на ISO 50001:2011. Този международен инструмент, макар и създаден съвсем ... система за управление на енергията на базата на ISO 50001:2011." more

ecology-and-infrastructure.bg

Лойдс Регистър ЕМЕА Клон
"ISO 50001 ЦЕЛИ ПОСТИГАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ПОДОБРЕНИЯ ВЪВ ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ: • ... вече въведени стандарти за управление като ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 и ISO 27001. • Създаване на рамка за насърчаване ... more

ecology-and-infrastructure.bg


Search results for ISO 50001 Found in company directories: 5


... , въвеждане и текущ мониторинг на Система за енергиен мениджмънт- ISO 50001 от сертифициран одитор IRCA. закона за енергийна ефективност: обследване ... more

btcatalogue.bg

... управление на околната среда на база на стандартите ISO 14001, ISO 50001, EMAS, верификации EU ETS, валидиране на ... на водещи одитори по стандартите ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001, HACCP, ISO 22000 и ISO 27001. Все повече организации ... more

energyinfo.bg

... изискванията на международни стандарти (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 27001:2005, ISO/TS 16949:2002; FSSC ... 22000:2010, ISO 22000:2005, IFS, BRC, ISO/IEC 20000-1, ISO 22301, SA 8000, ISO 50001:2011 и други); • Одити ... more

energyinfo.bg

... на фирми за работа като заваръчно предприятие, съгласно EN ISO 3834; • Сертификация на производители на метални конструкции, ... :2013); IATF 16949:2016; на енергията, (БДС EN ISO 50001:2011), SCC, интегрирани системи за управление – изпълнявани от ... more

energyinfo.bg

... на Система за енергийно управление, съгласно изискванията на ISO 50001:2011 и ISO 50001:2018. Проектиране, доставка, изработка и внедряване на системи ... more

btcatalogue.bg

Top