Search results for: IIoT

Found in editorial content: 41

Found in advertising publications: 19

Found in company directories: 3Found in editorial content: 41

Sort results by: date | accuracyDigitally expanded electronica 2020 enables electronics industry to gather once again
... themselves with the latest trends in the automotive, embedded, IIoT, 5G, medical electronics and smart energy fields even if ... more

https://see-industry.com

ХВП: ново десетилетие, нови предизвикателства, нови решения
... от нови комуникационни концепции като Industrial Internet of Things (IIoT), които позволяват огромните обеми данни, събирани във всяка точка ... more

https://engineering-review.bg

Industry 4.0 при PLC технологиите
... част от тази концепция, от технологични платформи като IIoT, както и от визията за интелигентна фабрика. Сензорите ... автоматизация, които изискват много по-голяма гъвкавост. IIoT платформите например налагат използването на контролни системи, които ... more

https://engineering-review.bg

INTRAMA интегрира индустриални роботи в комплексни решения за автоматизация в ХВП
... пазар да може да се възползва от предимствата им? IIoT, edge computing, машинно зрение и изкуствен интелект - това са ... more

https://engineering-review.bg

Технологични новости във фармацевтичната промишленост
... отношение на прогнозния мониторинг и обработката на данни е IIoT. Базираните на технологията устройства и системи спомагат за ... е винаги информиран за статуса на машините и системите. IIoT платформите за мониторинг, управление и прогнозна поддръжка във ... more

https://engineering-review.bg

5G технологии в индустриалното производство
... , която ще позволи надеждна М2М (machine-to-machine) и IIoT комуникация. Водещото им предимство е подобрената мобилна широколентова връзка ... more

https://engineering-review.bg

Технологични възможности за дистанционна работа в индустрията
... включително на технологии като Industrial Internet of Things (IIoT), периферни изчисления (edge computing), изкуствен интелект и ... във връзка с пандемията от коронавирус са IIoT-свързаните устройства като сензори и програмируеми логически контролери ... more

https://engineering-review.bg

Industry 4.0 технологии за чисти стаи
... да свързва и координира отделните системи посредством технологии като IIoT, Ethernet и други индустриални комуникационни протоколи. Възможна е и ... more

https://engineering-review.bg


Search results for IIoT Found in advertising publications: 19


Комикон
... />BY HMS NETWORKS

Flexy 205 IIoT gateway
and Remote access router

more

engineering-review.bg

Ехнатон
...


Готов за IIoT логически контролер и контролер за управление на движениетоIIoT) и осигуряват директна връзка с облак и облачни ... more

engineering-review.bg

ЛД
... , за да предвиди възможна неизправност. Данните се предават чрез IIoT портал към облачно базирана услуга, където се обобщават и ... more

engineering-review.bg

ЛД
... , за да предвиди възможна неизправност. Данните се предават чрез IIoT портал към облачно базирана услуга, където се обобщават и ... more

engineering-review.bg

ЛД
... , за да предвиди възможна неизправност. Данните се предават чрез IIoT портал към облачно базирана услуга, където се обобщават и ... more

engineering-review.bg

ЛД
... , за да предвиди възможна неизправност. Данните се предават чрез IIoT портал към облачно базирана услуга, където се обобщават и ... more

engineering-review.bg

Давид Холдинг

Комплексно IIoT решение
за Мониторинг, Оповестяване и Предвиждане ... more

engineering-review.bg

Давид Холдинг

Комплексно IIoT решение
за Мониторинг, Оповестяване и Предвиждане< ... more

engineering-review.bg


Search results for IIoT Found in company directories: 3


... продукти за индустриална комуникация и индустриален интернет на нещата (IIoT) - eWON, Anybus, IXXAT. Решения за управление на видеостени. Доставка ... more

btcatalogue.bg

... интегратор на Ignition, която предлага интегрирани SCADA, MES и IIoT решения; * Ignition е web-базирана, с неограничен брой клиенти ... more

energyinfo.bg

... на системи за индустриален контрол (SCADA, MES, EMS and IIoT) базирани на Ignition. Този клас системи представляват комбинация от ... more

btcatalogue.bg

LATEST issue 3/2020

issue 3-2020

ALL ARTICLES | ARCHIVE

BUSINESS
EBRD encourages green growth in the industrial real estate sector in Romania

EBRD encourages green growth in the industrial real estate sector in Romania

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) signed an agreement with Warehouses De Pauw (WDP) for a financing package of EUR 150 million, which will contribute to the implementation ... more
Eta Bio signs licence agreement with Clariant to build cellulosic ethanol plant

Eta Bio signs licence agreement with Clariant to build cellulosic ethanol plant

Eta Bio, a family-owned agricultural business, will produce 50 000 tonnes of cellulosic ethanol per year by processing around 250 000 tonnes of wheat straw in their production facility in ... more
New investment project for water and sanitation services in Smolyan, Bulgaria

New investment project for water and sanitation services in Smolyan, Bulgaria

The project will modernise and extend municipal services for nearly 100 000 people in the Smolyan district in accordance with EU directives ... more
The first large-scale wastewater treatment plant for Skopje gets euro financing

The first large-scale wastewater treatment plant for Skopje gets euro financing

The EBRD is providing a loan of 58 million euro to finance the first large-scale wastewater treatment plant for Skopje. The financing will be complemented by 78 million euro package from the European Investment Bank (EIB) ... more

Top