Search results for: HVAC

Found in editorial content: 70

Found in advertising publications: 43

Found in company directories: 15Found in editorial content: 70

Sort results by: date | accuracyТехнология на АББ намалява потреблението на енергия на хотел InterContinental Madrid с 40%
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Технология на АББ намалява потреблението на енергия на хотел InterContinental Madrid с 40% more

engineering-review.bg

Outsourcing Electronic Manufacturing in Bulgaria
South-East European Industrial Market: Outsourcing Electronic Manufacturing in Bulgaria more

see-industry.com

HVAC equipment industry in Romania
South-East European Industrial Market: HVAC equipment industry in Romania more

see-industry.com

AHI Carrier
South-East European Industrial Market: AHI Carrier more

see-industry.com

South-East European Industrial Market: EMTEC more

see-industry.com

South-East European Industrial Market: High-Tech Clima more

see-industry.com

Electronic manufacturing in Bulgaria
South-East European Industrial Market: Electronic manufacturing in Bulgaria more

see-industry.com

Четете ОНЛАЙН списание ТД Инсталации – списанието за сградни инсталации и оборудване: новина Изложение за ОВК сектора HVAC 2017 в Бирмингам more

tech-dom.com


Search results for HVAC Found in advertising publications: 43


АС-ДС
... . „Русе” № 19
тел./факс 064/841114, HVAC@acdc-bg.com

Производствена ... more

engineering-review.bg

Елект
... до 75 kW.
Специално предназначени за HVAC приложения:
Отопление, вентилация, климатизация и помпи ... more

tech-dom.com

АС-ДС
... . „Русе” № 19
тел./факс 064/841114, HVAC@acdc-bg.com

Производствена ... more

engineering-review.bg

TTI
... EQUIPMENT
• Warehouse / theater lighting systems
HVAC&R
• Heat pumps
• Radiant ... more

see-industry.com

Интер Експо Център

World´s leading
trade fair
HVAC + Water

Water.

Energy.

Life.

Бъдете актуални - не изоставайте.

more

tech-dom.com

АС-ДС
... . „Русе” № 19
тел./факс 064/841114, HVAC@acdc-bg.com

Производствена ... more

engineering-review.bg

АС-ДС
... ;Русе” № 19,
тел./факс 064/841114,
HVAC@acdc-bg.com

Производствена и складова ... more

engineering-review.bg

АС-ДС
... ;Русе” № 19
тел./факс 064/841114
HVAC@acdc-bg.com

Производствена ... more

engineering-review.bg


Search results for HVAC Found in company directories: 15


ПРОКЛИМА СЪЛЮШЪН ЕООД предлага изграждане на инсталации за отопление, охлаждане и климатизация; Доставка на топлообменници, пластини, уплътнения и резервни части; Термопомпи с газов двигател; Термопомпени системи – въздух/вода, вода/вода, земя/вода; ... more

btcatalogue.bg

Основната дейност на Виа Експо е свързана с подготовка и организация на специализирани международни събития. Фирмата е агент на чуждестранни организатори на изложения и съдейства на български компании за участие. Виа Експо успешно провежда в София ... more

energyinfo.bg

Хладилна техника, ОВиК инсталации и системи за контролирана атмосфера ULO/CA. Проектиране, доставка, инсталация и сервиз. more

btcatalogue.bg

„Енерджи-Ка” ЕООД развива своята дейност от 1998 г. в индустриалния и обслужващия сектор за инженерингови услуги, автоматизация на процесите и развитие на системи за производство на ел.енергия. Компанията се е специализирала в изграждането „до ключ” ... more

energyinfo.bg

Фокусът на компания е насочен към внедряване на нови енергийни системи : определяне, доставяне, изграждане и сервизиране на ново поколение енергоизточник – газова термопомпа AISIN.Чрез оптимизация на вече изградени инсталации се стремим да постигнем ... more

energyinfo.bg

Търговия с климатично и технологично оборудване. Консултантска дейност и проектиране по специалностите ОВК, ВиК и Ел. Търговско представителство на фирма TRANE. more

btcatalogue.bg

В предмета на дейност на Смарт Билдинг Технолоджис ООД е включено следното: проектиране и консултации при проектиране на Системи за сградна автоматизация; проектиране, доставка и монтаж на електрически табла “Автоматика” с или без силова част по ... more

btcatalogue.bg

Инспекция, оценка и почистване на климатични и вентилационни инсталации във всички търговски, обществени, административни и индустриални сгради. more

btcatalogue.bg
Top